• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

PRIVACY VERKLARING Grafia Printservice bv

Grafia Printservice bv gevestigd en kantoorhoudende te PIJNACKER (2641 KS) aan de Ambachtsweg, 4, hierna te noemen “Grafia Printservice bv” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Grafia Printservice bv verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Grafia Printservice bv u over de manier waarop Grafia Printservice bv uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Grafia Printservice bv worden aangeboden op grafiaprint.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Grafia Printservice bv gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Grafia Printservice bv past wat u op grafiaprint.nl ziet aan op uw interesses. Grafia Printservice bv gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Grafia Printservice bv verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van grafiaprint.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Grafia Printservice bv gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Grafia Printservice bv.

3. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Grafia Printservice bv deze gegevens net zoals die van andere klanten van Grafia Printservice bv.

4. Social media

Op sommige plekken op grafiaprint.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Grafia Printservice bv krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Grafia Printservice bv geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Grafia Printservice bv voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Grafia Printservice bv een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Grafia Printservice bv op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Grafia Printservice bv maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die Grafia Printservice bv ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar dick@grafia.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Grafia Printservice bv tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op grafiaprint.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Grafia Printservice bv

1. Grafia Printservice bv heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Grafia Printservice bv verwerkt ten behoeve van grafiaprint.nl. Grafia Printservice bv accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Grafia Printservice bv bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan grafiaprint.nl, tenzij Grafia Printservice bv op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Grafia Printservice bv behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via grafiaprint.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van grafiaprint.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en grafiaprint.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 07-11-2018.